25.5.11

Hadis Arbain Imam Nawawi - Hadis 17


Terjemah hadits :


Dari Abu Ya’la Syaddad bin Aus r.a, dari Rasulullah S.A.W bersabda : Sesungguhnya Allah telah menetapkan perbuatan baik (ihsan) atas segala sesuatu . Jika kalian membunuh maka berlakulah baik dalam hal tersebut. Jika kalian menyembelih berlakulah baik dalam hal itu, hendaklah kalian mengasah pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya.
 (Riwayat Muslim)

 
Pelajaran yang terdapat dalam hadits :

1. Syariat Islam menuntut perbuatan ihsan kepada setiap makhluk termasuk diantaranya
adalah hewan.

2. Tidak boleh menyiksa dan merusak tubuh sebagai sasaran dan tujuan, tidak juga boleh
menyayat-nyayat orang yang dihukum qishash.

3. Termasuk ihsan juga berbuat baik terhadap hewan ternak dan belas kasih terhadapnya.
Tidak boleh membebaninya diluar kemampuannya serta tidak menyiksanya saat menyembelihnya.

Tema-tema hadits  :
1. Profesionalisme : 28 : 77
2. Berbuat baik hingga kepada seluruh makhluk (ihsan) : 2 : 195

wallau a'la wa a'lam

No comments:

Post a Comment