Suara Parlimen Mahasiswa USM dibahas dalam Parlimen Malaysia!

Parlimen Mahasiswa atau juga dikenali sebagai  Dewan Perundingan Pelajar (DPP) Mengikut Perlembagaan Universiti (Seksyen 64)Universiti Sains Malaysia (USM) merupakan satu medium yang memberikan kebebasan kepada para mahasiswa/i bersuara dalam setiap perkara di dalam dan di luar kampus.

Antara fungsi Dewan Perundingan Pelajar ( DPP ) termasuklah :
1. Membahaskan isu-isu kebajikan mahasiswa daripada 
semua kampus di USM.
2. Menjadi platform untuk perbahasan
3. Membahaskan isu-isu semasa yang berlaku
4. Membahaskan tentang peraturan-peraturan universiti  yang berkaitan dengan pelajar sebelum diluluskan pihak  pentadbiran university

Matlamat Dewan Perundingan Pelajar (menurut Seksyen 64 (3)) pula ialah:
1. Menyediakan platform yang menggabungkan suara 
mahasiswa di semua peringkat kepimpinan mahasiswa.
2. Membudayakan perbahasan secara intelektual dalam  kalangan mahasiswa.
3. Melahirkan mahasiswa berkualiti, berfikiran kritis dan  idealis sebagai pelapis kepimpinan Negara pada masa  hadapan.
4. Suara mahasiswa diiktiraf dalam penggubalan dasar universiti.

tahniah USM...!!!!
(sumber)

Post a Comment

0 Comments