20.6.11

Hadis Arbain Imam Nawawi - Hadis 30
Terjemahan hadits :
Dari Abi Tsa’labah Al Khusyani Jurtsum bin Nasyir r.a, dari Rasulullah S.A.W dia berkata : Sesungguhnya Allah ta’ala telah menetapkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian mengabaikannya, dan telah menetapkan batasan-batasannya janganlah kalian melampauinya, Dia telah mengharamkan segala sesuatu, maka janganlah kalian melanggarnya, Dia mendiamkan sesuatu sebagai kasih sayang buat kalian dan bukan kerana lupa jangan kalian mencari-cari tentangnya.
(Hadits hasan riwayat Daruquthni dan lainnya).

Hadits ini dikatagorikan sebagai hadits dho’if (lemah).[1]

[1] lihat :
  1. Qowa’id wa Fawa’id Minal Arbain An Nawawiah, karangan Nazim Muhammad Sulthan, hal. 262
  2. Misykatul Mashabih, takhrij Syekh Al Albani, hadits no. 197, juz 1.
  3. Jami’ Al Ulum wal Hikam, oleh Ibnu Rajab.

wallahu a'la wa a'lam
senarai semua hadis arbain [klik]

No comments:

Post a Comment