Hadis Arbain Imam Nawawi - Hadis 9Terjemah hadits :
Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr r.a. dia berkata : Saya mendengar Rasulullah S.A.W. bersabda : Apa yang aku larang hendaklah kalian menghindarinya dan apa yang aku perintahkan maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka (yang tidak berguna) dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka.
(Bukhori dan Muslim)


Pelajaran :

1. Wajibnya menghindari semua apa yang dilarang oleh Rasulullah S.A.W.

2. Siapa yang tidak mampu melakukan perbuatan yang diperintahkan secara keseluruhan dan dia hanya mampu sebagiannya saja maka dia hendaknya melaksanakan apa yang dia mampu laksanakan.

3. Allah tidak akan membebankan kepada seseorang kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya.

4. Larangan untuk saling bertikai dan anjuran untuk bersatu dan bersepakat.

5. Wajib mengikuti Rasulullah S.A.W, ta’at dan menempuh jalan keselamatan dan kejayaan.

Tema hadits dan ayat yang terkait :
1. Patuh kepada Rasulullah S.A.W : 59 : 7, 8 : 46
2. Bertakwa sebatas kemampuan : 64 : 16 .
3. Berdebat yang tak berguna dan bertikai, sumber kehan-curan : 40 : 5

wallahu a'la wa a'lam

Post a Comment

0 Comments