29.5.11

Hadis Arbain Imam Nawawi - Hadis 20Terjemahan hadits :

Dari Abu Mas’ud Uqbah bin Amr Al Anshary Al Badry r.a dia berkata: Rasulullah S.A.W bersabda : Sesungguhnya ungkapan yang telah dikenal orang-orang dari ucapan nabi-nabi terdahulu adalah : Jika engkau tidak malu perbuatlah apa yang engkau suka .
(Riwayat Bukhori) 


Pelajaran yang terdapat dalam hadits :

1. Malu merupakan tema yang telah disepakati oleh para nabi dan tidak terhapus
ajarannya.

2. Jika seseorang telah meninggalkan rasa malu, maka jangan harap lagi (kebaikan) darinya
sedikitpun.

3. Malu merupakan landasan akhlak mulia dan selalu bermuara kepada kebaikan. Siapa yang banyak malunya lebih banyak kebaikannya, dan siapa yang sedikit rasa malunya semakin sedikit kebaikannya.

4. Rasa malu merupakan prilaku dan dapat dibentuk. Maka setiap orang yang memiliki tanggung jawab hendaknya memperhatikan bimbingan terhadap mereka yang menjadi
tanggung jawabnya.

5. Tidak ada rasa malu dalam mengajarkan hukum-hukum agama serta menuntut ilmu dan kebenaran . Allah ta’ala berfirman : “ Dan Allah tidak malu dari kebenaran “ (33 : 53).

6. Diantara manfaat rasa malu adalah ‘Iffah (menjaga diri dari perbuatan tercela) dan Wafa’ (menepati janji)

7. Rasa malu merupakan cabang iman yang wajib diwujudkan.

Tema hadits :
Menumbuhkan rasa malu sesuai proporsinya :

“Sesungguhnya lelaki dan perempuan muslim, lelaki dan perempuan mukmin,  lelaki dan perempuan yang tetap dalam ketaatan, lelaki dan perempuan yang benar, lelaki dan perempuan yang sabar, lelaki dan perempuan yang khusyuk, lelaki dan perempuan yang bersedekah, lelaki dan perempuan yang berpuasa,  lelaki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, lelaki dan perempuan yang banyakmenyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka keampunan dan pahala yang besar.”
(Al-Ahzab, 33 : 53)

wallahu a'la wa a'lam
senarai semua hadis arbain [klik]

No comments:

Post a Comment