Hadis Arbain Imam Nawawi - Hadis 19


Terjemah hadits :

Dari Abu Al Abbas Abdullah bin Abbas r.a, beliau berkata : Suatu saat saya berada dibelakang nabi S.A.W, maka beliau bersabda :

Wahai anak, saya akan mengajarkan kepadamu beberapa perkara: Jagalah Allah[1], niscaya Dia akan menjagamu, Jagalah Allah niscaya Dia akan selalu berada dihadapanmu[2]. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah, jika kamu memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah sesungguhnya jika sebuah umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu atas sesuatu, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat sedikitpun kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagimu, dan jika mereka berkumpul untuk mencelakakanmu atas sesuatu , niscaya mereka tidak akan mencelakakanmu kecuali kecelakaan yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering[3] .

(Riwayat Tirmizi dan dia berkata : Haditsnya hasan shahih).

Dalam sebuah riwayat yang lain :

Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan-Nya didepanmu. Kenalilah Allah di waktu senang niscaya Dia akan mengenalmu di waktu susah. Ketahuilah bahawa apa-apa yang (ditakdirkan) tidak menimpamu, ia tidak akan menimpamu. Dan apa-apa yang menimpamu bukannya ia tersilap menimpamu. ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kemudahan bersama kesulitan, dan kesulitan bersama kemudahan.

Catatan :

[1]. Maksudnya adalah bertakwalah kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhkan larangannya.

[2]. Dengan pertolongan dan perlindungan-Nya.

[3]. Maksudnya adalah segala sesuatu telah ditakdirkan dan dibukukan pencatatannya oleh Allah ta’ala.
Pelajaran yang terdapat dalam hadits :

1. Siapa yang melaksanakan perintah-perintah Allah, nicsaya Allah akan
menjaganya di dunia dan akhirat.

2. Beramal saleh serta melaksanakan perintah Allah dapat menolak bencana dan
mengeluarkan seseorang dari kesulitan.

3. Tidak meminta apapun (yang tidak dapat dilakukan makhluk) selain kepada Allah semata.

4. Manusia tidak akan mengalami musibah kecuali berdasarkan ketetapan Allah ta’ala .

Tema-tema hadits :
1. Menyiapkan generasi beriman : 4 : 9, 25 : 74, 46 :15
2. Allah tempat bergantung dan berlindung : 1 : 5, 112 : 2
3. Musibah dan keberuntungan hanya datang dari Allah : 64 : 11, 9 : 51, 7 : 188, 10 : 49.


wallahu a'la wa a'lam...
senarai semua hadis arbain [klik]

Post a Comment

0 Comments