25.5.11

Hadis Arbain Imam Nawawi - Hadis 18Terjemah hadits :
Dari Abu Zar, Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman, Mu’az bin Jabal r.a dari Rasulullah S.A.W beliau bersabda : “Bertakwalah kepada Allah dimana saja kamu berada, iringilah keburukan dengan kebaikan niscaya menghapusnya dan pergauilah manusia dengan akhlak yang baik”

(Riwayat Tirmizi, dia berkata haditsnya hasan, pada sebagian cetakan dikatakan hasan shahih). Pelajaran yang terdapat dalam hadits :

1. Takwa kepada Allah merupakan kewajiban setiap muslim dan ia merupakan asas diterimanya amal shaleh.

2. Bersegera melakukan ketaatan setelah keburukan secara langsung, karena kebaikan akan menghapus keburukan.

3. Bersungguh-sungguh menghias diri dengan akhlak mulia.

4. Menjaga pergaulan yang baik merupakan kunci kejayaan, kebahagiaan dan ketenangan di dunia dan akhirat.

Tema-tema hadits :

1. Takwa, bekal disetiap tempat dan waktu :

“....dan berbekallah, kerana sebaik-baik bekalan adalah taqwa....”
(Al-Baqarah, 2 : 197)

2. Akhlak mulia :
“dan sesungguhnya engkau (Muhammad) benar2 berbudi pekerti yang luhur.”
(Al-Qalam, 68 : 4)
senarai semua hadis arbain [klik]

No comments:

Post a Comment