Hadis Arbain Imam Nawawi - Hadis 10 - Hikayat Budak Pening Hikayat Budak Pening: Hadis Arbain Imam Nawawi - Hadis 10

20.5.11

Hadis Arbain Imam Nawawi - Hadis 10Terjemah hadits :
Dari Abu Hurairah r.a. dia berkata : Rasulullah S.A.W. bersabda : Sesungguhnya Allah ta’ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan para rasul-Nya dengan firmannya : Wahai Para Rasul makanlah yang baik-baik dan beramal shalehlah. Dan Dia berfirman : Wahai orang-orang yang beriman makanlah yang baik-baik dari apa yang Kami rezekikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang melakukan perjalan jauh dalam keadaan kumal dan berdebu. Dia memanjatkan kedua tangannya ke langit seraya berkata : Ya Robbku, Ya Robbku, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan keperluannya dipenuhi dari sesuatu yang haram, maka (jika begitu keadaannya) bagaimana doanya akan dikabulkan.
(Riwayat Muslim).


Pelajaran :
1. Dalam hadits diatas terdapat pelajaran akan sucinya Allah ta’ala dari segala kekurangan dan cela.

2. Allah ta’ala tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Maka siapa yang bersedekah dengan barang haram tidak akan diterima.

3. Sesuatu yang disebut baik adalah apa yang dinilai baik disisi Allah ta’ala.

4. Berlarut-larut dalam perbuatan haram akan menghalangi seseorang dari terkabulnya doa.

5. Orang yang membuat maksiat tidak termasuk mereka yang dikabulkan doanya kecuali mereka yang Allah kehendaki.

6. Makan barang haram dapat merusak amal dan menjadi penghalang diterimanya amal perbuatan.

7. Anjuran untuk berinfaq dari barang yang halal dan larangan untuk berinfaq dari sesuatu yang haram.

8. Seorang hamba akan diberi ganjaran jika memakan sesuatu yang baik dengan maksud agar dirinya diberi kekuatan untuk ta’at kepada Allah.

9. Doa orang yang sedang safar, dan yang hatinya sangat mengharap, akan terkabul.

10. Dalam hadits terdapat sebahagian dari sebab-sebab dikabulkannya do’a iaitu:
a. Perjalanan jauh (musafir)
b. mengangkat kedua tangan ke langit,
c. meratap dalam berdoa,
d. keinginan kuat dalam permintaan,
e. makan, minum dan pakaian dari yang halal.


Tema hadits dan ayat yang terkait :
1. Mempersembahkan yang terbaik kepada Allah : 28 : 77
2. mengambil yang halal : 5 : 88
3. Meratap dalam berdoa : 19 : 3, 32 : 16 .

No comments:

Post a Comment

Hikayat Budak Pening © . Designed by MaisarahSidi.com