30.5.11

Hadis Arbain Imam Nawawi - Hadis 21Terjemah hadits :

Dari Abu Amr, -ada juga yang mengatakan Abu ‘Amrah-, Sufyan bin Abdillah Ats
Tsaqofi r.a dia berkata, saya berkata : Wahai Rasulullah S.A.W, katakan kepada saya tentang Islam sebuah perkataan yang tidak saya tanyakan kepada seorang pun selainmu. Beliau bersabda: Katakanlah: saya beriman kepada Allah, kemudian berpegang teguhlah .
(Riwayat Muslim).


Pelajaran yang terdapat dalam hadits :

1. Iman kepada Allah ta’ala harus mendahului ketaatan.

2. Amal saleh dapat menjaga keimanan

3. Iman dan amal saleh keduanya harus dilaksanakan.

4. Istiqomah merupakan derajat yang tinggi .

5. Keinginan yang kuat dari para sahabat dalam menjaga agamanya dan merawat
keimanannya.

6. Perintah untuk istiqomah dalam tauhid dan ikhlas beribadah hanya kepada Allah semata
hingga mati.

Tema-tema hadits :
1. Bertanya untuk mendapatkan kebaikan : 2 : 149, 2 : 512, 2 : 217, 2 : 219, 2 : 219, 2 :220.
2. Iman dan istiqomah : 41 : 30, 46 : 13, 72 : 16, 15 : 99

wallahu a'la wa a'lam...

No comments:

Post a Comment